Meldkamerkoppeling

Cameratoezicht is vaak het meest wenselijk zodra een terrein of gebouw door een beheerder wordt afgesloten. Een toeziend oog van de camera geeft in de afwezige uren dan rust en een vertrouwd gevoel bij de gebruiker. In het scenario dat er tijdens deze uren een calamiteit plaatsvindt is het echter wel wenselijk dat dit dan wordt opgevolgd. Hiervoor bieden wij mogelijkheden tot meldkamerkoppelingen.

Directe opvolging door politie of beveiliging

Directe interventie bij calamiteiten.

Beveiliging door middel van cameratoezicht is de meest effectieve en koste efficiënt voor de gebruiker. Een beveiligingscamera geeft immers ten alle tijden een helder en objectief beeld van een calamiteit en is altijd operationeel. Het inzetten van cameratoezicht is dan ook direct een sterke preventieve beveiligingsmethode. In het scenario dat er dan tóch een calamiteit wordt waargenomen is het wenselijk als daarop kan worden geanticipeerd. Dit is zeer effectief te realiseren door de meldkamerkoppeling.

De meldkamer neemt de beelden waar die worden gegenereerd door de beveiligingscamera. Zodra er zich een abnormale, bijzondere of acute situatie zich voordoet allarmeert de meldkamer de politie, brandweer óf aangesloten particuliere beveiligingsorganisatie om hier een kijkje te nemen. Het gunstige van deze constructie is dat de gebruiker uitsluitend betaald bij alarmeringen. Hierdoor kan er veel geld worden bespaard op beveiligingsinzet.