Mobiele Commando-units

Voor grootschalige evenementen of bijeenkomst waarbij een grote hoeveelheid mensen samenkomen is het wenselijk dat er vanuit één centraal punt door een veiligheid- of management team kan worden gecommuniceerd. CrowdWatch biedt hiervoor de mogelijkheid het gebruik maken van Mobiele Commando-units.

Veiligheidshub

Eén centrale locatie voor voor de gehele projectaansturing

Communicatie is de sleutel tot succes. Zeker als er sprake is van een grootschalig evenement of bijeenkomst waarbij veel mensen samenkomen. Het is dan meer dan wenselijk als de communicatielijnen kort zijn en er effectief kan worden geanticipeerd op situaties door het veiligheid- of management team.
Zo een centrale locatie wordt volledig door CrowdWatch gefaciliteerd.

De centrale commando unit bevat: 

  • 40 m2 werkruimte
  • Videowall
  • 10 werkplekken
  • 4x Windows PC