FAQ

Het gebruik van cameratoezicht kan zowel de nodige vragen met zich mee brengen voor de afnemer als de bezoeker van een evenement. Om een ieder zo volledig mogelijk te informeren staan de meest gestelde vragen daarom op deze pagina geformuleerd en beantwoord.

Hoe zit het met AVG richtlijnen?

Het gebruik maken van cameratoezicht op evenementen is nauw verbonden aan de wet AVG. Deze wet en regelgeving stelt dat het gebruik maken van deze toezichtvorm ten alle tijden moet berusten op n van de vastgestelde grondslagen. Voor cameratoezicht op evenementen geldt dat dit een gerechtvaardigd belang is. Dit houdt in dat het veiligheidsbelang van de bezoeker zwaarder weegt dan het privacy belang. Omdat het gebruik van cameratoezicht gerechtvaardigd is, hoeft de bezoeker enkel in kennis te worden gesteld van cameragebruik. Lees hier meer over in ons AVG beleid.

Hoe werkt de inbedrijfstelling/montage van de camera's?

De cameras die CrowdWatch aanbiedt zijn plug & play. De cameras zijn voorzien van een trusklem/beugel waardoor ze eenvoudig in lantarenpanel, trussconstructies of layers van stages kunnen worden bevestigd. De camera heeft echter wel een netwerkverbinding nodig en (optioneel) een stroomtoevoer. Indien een stroomtoevoer niet aanwezig is, is het mogelijk de cameras te laten werken op basis van Power over Ethernet (POE). Hierbij is de internetkabel tevens de stroomvoorziening.

Hoe zit het met de netwerkverbinding?

Om camerabeelden te kunnen ontvangen is een netwerk noodzakelijk. Dit netwerk kan op 3 manieren worden ontwikkeld: internetkabel, 4G/5G verbinding of een zichtverbinding. De meest optimale verbinding is via een netwerkkabel. Deze verbinding is fysiek en kan niet worden verstoord door omgevingsfactoren. In het scenario dat een netwerkkabel moeilijk aan te leggen is, is afhankelijk van de camerapositie een draadloze verbinding mogelijk. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Wat is het opslagtermijn van de camerabeelden?

Naast het gerechtvaardigd belang stelt de wet AVG ook richtlijnen aan het opslagtermijn. Voor cameratoezicht op evenementen geldt een bewaartermijn van 4 weken. Na deze periode worden de beelden vernietigd. In het scenario dat er een incident heeft plaatsgevonden en/of er bewijslast dient te worden opgeleverd is CrowdWatch verplicht deze beelden over te dragen aan de politie. Let wel, dit wordt enkel in werking gesteld op basis van een schriftelijke vordering.

Wie beoordeeld de camerabeelden?

Dat is afhankelijk van uw wens en behoefte. Het kan worden gekoppeld aan een meldkamer, u kunt de beelden zelf monitoren óf u kunt gebruik maken van een video operator. Deze specialisten zijn getraind om op basis van camerabeelden crowd management toe te passen en hebben een sterk oog voor veiligheid. In het scenario dat er incidenten plaatsvinden kan dit personeel directe lijnen leggen belanghebbende partijen. Lees hier meer over op de pagina video operators

Krijg ik support bij mijn camerasysteem?

Ja. Het gebruik maken van cameratoezicht is voor sommige afnemers nieuw en onbekend. Het is dan ook logisch dat er ondersteuning is gewenst bij het kijken van beelden of het configureren van de cameras. Ook op deze gebieden biedt CrowdWatch ondersteuning. Neem contact op voor de mogelijkheden.